T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
 
 
I (A) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE !!!
 
İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren 1(a) grubu kum-çakıl ocaklarının 2018 yılına ait Devlet Haklarının hesaplanmasına esas, ortalama ocak başı satış tutarlarının (TL/m3) Aydın  genelinde belirlenmesi amacıyla, oluşturulan komisyon tarafından yapılan çalışmalar neticesinde,
İlimiz genelinde faaliyet gösteren 1(a) grubu maden işletme ruhsat sahiplerinin 2018 yılına ait verdikleri satış bilgi formlarında belirttiği ocak başı satış bedelleri dikkate alınarak 2018 yılı için ödenmesi gereken Devlet Haklarının hesaplanmasında kullanılmak üzere, Valilik Makamının 13.02.2019 tarihli ve 3689 sayılı Onayı ile uygun bulunan  kum-çakıl  malzemesinin ocak başı satış bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 
 
MALZEME CİNSİ
OCAKBAŞI SATIŞ BEDELİ
(TL/m3)
 
KUM-ÇAKIL
 
18.00 TL
 
 
1. Yukarıda belirtilen bedeller KDV ve nakliye hariç bedellerdir.
2. Yukarıda belirtilen bedeller Aydın İli geneli için belirlenmiştir.
 
 
İLAN OLUNUR…