Kanunlar

Sıra No Kanunlar Detay
1 İl İdaresi Kanunu TIKLAYIN
2 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun TIKLAYIN
3 Kamu İhale Kanunu TIKLAYIN
4 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu TIKLAYIN
5 Kamu Maliye Yönetimi ve Kontrol Kanunu TIKLAYIN
5 İl İdaresi Kanunu TIKLAYIN
6 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun TIKLAYIN
7 Taşıt Kanunu TIKLAYIN
8 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu TIKLAYIN
9 Kamu Konutları Kanunu TIKLAYIN
10 Devlet Memurları Kanunu TIKLAYIN
11 Harcırah Kanunu TIKLAYIN
12 Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı TIKLAYIN
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©